اعضای هیئت علمی و کارکنان

 

 پروفسور جواد زرگوشی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری- تناسلی ،اختلالات جنسی و آمیزشی، فوق تخصص اندو-اورولوژی

مدیر گروه طب زناشویی

   

Email: zargooshi@gmail.com

cv: سی وی دکتر زرگوشی 23 اسفند ۹۹.pdfخانم دکتر شیرزادی
دکتر مریم شیرزادی
روانپزشک