اعضای هیئت علمی و کارکنان

 

 پروفسور جواد زرگوشی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری- تناسلی ،اختلالات جنسی و آمیزشی، فوق تخصص اندو-اورولوژی

مدیر گروه طب زناشویی


cv dr.zargoshi cv dr.zargoshi

Email: zargooshi@gmail.com

 خانم دکتر شیرزادی
دکتر مریم شیرزادی
روانپزشک